Our sustainability approach

Sustainability is a key business driver for both us and our customers. SOCAR AQS aims to support economic growth and development in the country and around the world by providing drilling services to energy companies.

 

Read More

Safety

Təhlükəsizlik şirkətimizin dəyərlərinin ən başında dayanır. Bu, korporativ mədəniyyətimizin əsas komponentidir. Biz davamlı təcrübələri əməliyyatlarımızda tətbiq etməklə əməkdaşlarımız, podratçılarımız və müştərilərimiz üçün sağlam və təhlükəsiz mühit yaradırıq. Biz beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına riayət etməklə və Sağlamlıq və Təhlükəsizliyin İdarə Edilməsi Sistemimizi davamlı olaraq təkmilləşdirməklə, sıfır ölüm və sıfır xəsarətlə təhlükəsiz iş yerinin təmin… Read More

Environment

Ətraf mühitin mühafizəsi olmadan davamlı inkişafa dair öhdəliyimiz yerinə yetirilə bilməz. Bizim karbon ayaq izini azaltmaq və ətraf mühitə mənfi təsirləri minimuma endirmək öhdəliyimiz var. 

 

Korporativ məqsədlərimizin bir hissəsi olaraq, fəaliyyətimiz nəticəsində əmələ gələn tullantıların azaldılması və təkrar istifadə edilə bilən tullantıların qaytarılması, iş mühitinin beynəlxalq standartlara uyğun qorunmasını təmir edir, təlimlər vasitəsilə həmkarlarımızın ətraf-mühit ma… Read More

Community

Read More

Code of Conduct and Business Ethics

The Code of Conduct and Business Ethics – aligned with our corporate values – is our ultimate guide to making the right decisions both for us and the business.

Read More