Amalımız, Missiya, Dəyərlər

Amalımız:

Fəaliyyət istiqamətlərini və coğrafiyasını genişləndirməklə inteqral qazma və quyu xidmətləri göstərən müasir beynəlxalq şirkətə çevirmək.


Missiyamız:

Müasir dünya qazma sənayesində Azərbaycan qazmasının tarixi qabaqcıl rolunu bərpa etmək.


Dəyərlərimiz:

SOCAR AQS öz fəaliyyətini ortaq dəyərlər üzərində qurur və daimi ona əməl edir:

   Təhlükəsizlik;

   Keyfiyyətcilik;

   Dürüstlük;

   Yenilikçilik;

   Qənaətcilik;

   Davamlıq;

   Birlik;

  Müştəriyönümlülük

 

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Kerna nümunələrinin götürülməsi

Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə kerna nümunələri götürülmüşdür.

daha ətraflı