Geofiziki ölçü işlərinin hazırlanması

Geoloqlarımız quyularda aparılan geoloji-tədqiqat işlərinin planı, tədqiqat işlərinin növü və aparılma ardıcıllığını nəzarətdə saxlayaraq əldə olunmuş məlumatları sifarişçi ilə birlikdə analiz və emal edərək quyu dərinliyinin düzgün seçilməsi və məhsuldar obyektlərin vaxtında təyin olunması işinə böyük tohfələr verir.

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Kerna nümunələrinin götürülməsi

Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə kerna nümunələri götürülmüşdür.

daha ətraflı