Maili qazma xidmətləri

Yeni texnika və texnologiyalardan uğurla istifadə etməklə Biz, sifarişçinin verdiyi layihə dərinliyi və azimut üzrə inhiraf yığaraq maili qazma xidmətlərini dəqiq və xətasız yerinə yetiririk.

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Kerna nümunələrinin götürülməsi

Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə kerna nümunələri götürülmüşdür.

daha ətraflı