Quyuların layihələndirilməsi və qazılması

SOCAR AQŞ-nin qazma briqadası və Əməliyyat Qrupunun peşəkarlığı sayəsində dəqiq və hərtərəfli hesablanmış  qazma proqramlarına istinad edərək biz, normal yataqlarla yanaşı dünyada ən mürəkkəb və ən yüksək təzyiqli yataqlardan hesab olunan Ümid və Bulla-da quyuların layihələndirilməsi və qazılması işini uğurla davam etdiririk.

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Kerna nümunələrinin götürülməsi

Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə kerna nümunələri götürülmüşdür.

daha ətraflı