Biznes Etikası

   Bütün işçilər (və bütün konsultantlar) SOCAR AQŞ-nin nüfuzunun inkişafına öz dəyərli töhfələrini verirlər, buna görə də bütün işçilərin bizim etik göstərişlərimizə əməl etməsi çox vacibdir.

   SOCAR AQŞ-nin istər ölkədaxili, istərsə də ölkəxarici fəaliyyəti müvafiq qayda və qanunlara uyğun həyata keçirilməlidir.

   Hər hansı işə başlamazdan əvvəl həmin işin hüquqi tələblərindən agah olun və bu tələblərə ciddi şəkildə riayət edin.

   SOCAR AQŞ-nin fəaliyyəti çərçivəsində xaricdə işləməli olduqda həmin ölkənin yerli qanunları ilə yaxından tanış olun.

   SOCAR AQŞ şəxsi mənfəət və ya müəssisə ilə bağlı görülən qeyri-qanuni işlərə göz yummayacaq. Hər bir işdə SOCAR AQŞ-nin nüfuzunu və etimadını nəzərə alın.

   Digər işçilər, ictimaiyyət, biznes çevrəsi, müştərilər, təchizatçılar, rəqiblər və dövlət qurumları ilə iş görərkən dürüst olun.

   SOCAR AQŞ-də fəaliyyətiniz zamanı hər hansı fərd və ya təşkilatdan hədiyyə ya da başqa imtiyazlarla bağlı təklifləri qəbul etməyin! Bu hərəkətlər sizin qərarlarınıza təsir etməklə yanaşı ictimaiyyətdə fəaliyyətinizə dair təzadlı fikirlər formalaşdıra bilər.

Müəssisənin tətbiq etdiyi İdarəçiliyin İnkişafı Modulunda bu mövzu daha geniş detallarla əhatə edilib

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Kerna nümunələrinin götürülməsi

Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə kerna nümunələri götürülmüşdür.

daha ətraflı

Vipstok texnologiyasının tətbiqi

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılmışdır.

daha ətraflı